ความรู้เกี่ยวกับสายไฟ

- Dec 19, 2017 -

มีหลายสายไฟฟ้าซึ่งสามารถจำแนกตามสถานการณ์ต่างๆได้ ตามการใช้การจัดหมวดหมู่สายไฟสามารถแบ่งออกเป็นสายกระจายและสายส่ง; ตามวิธีการลุกขึ้นสามารถแบ่งออกเป็นสายเคเบิลใต้ดินและสายไฟเหนือศีรษะ; ตามประเภทของกระแสการส่งผ่านสามารถแบ่งออกเป็นสาย DC และสาย AC

มันอยู่กับการดำรงอยู่ของสายไฟที่มีอำนาจสามารถปลอดภัยการจัดส่งปกติออก นอกเหนือจากความต้องการในการส่งกำลังของสายไฟ แต่ยังต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งผ่านพลังงานตามปกติ สายส่งและสายไฟใต้ดินประกอบกันเพื่อสร้างสายส่งไฟฟ้า สายส่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะใช้เสาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในการเล่นสายที่สร้างขึ้นเหนือพื้นดินและโดยสายไฟสายเหนือศีรษะสายฉนวนกันความร้อนอาคารอุปกรณ์ grounding และส่วนประกอบอื่น ๆ

ในระยะสั้นสายไฟมีบทบาทสำคัญในสถานที่และอุปกรณ์ไฟฟ้า


ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • หอส่งสัญญาณ
  • ทาวเวอร์บนหลังคา
  • เซลล์บน Tower
  • Street Light Pole
  • ขั้วบวกแสง
  • U Bolts