วิธีการเลือกอินเวอร์เตอร์

- Dec 19, 2017 -

อินเวอร์เตอร์มีบทบาทสำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและจะต้องมีการแปลงความถี่แม้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก

อินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนความถี่ไฟฟ้าของมอเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของมอเตอร์ ในความเป็นจริงอินเวอร์เตอร์จะใช้เทคโนโลยีการแปลงความถี่เพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและแรงดันไฟฟ้าขาออก

ทางเลือกของอินเวอร์เตอร์ต้องพิจารณาขนาดของพลังงานอินเวอร์เตอร์ โดยทั่วไปแล้วพลังงานของอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์มีขนาดเกือบเท่ากันหรือใหญ่กว่าเล็กน้อย เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการทำงานปกติของอินเวอร์เตอร์

ทางเลือกของอินเวอร์เตอร์จำเป็นต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ของแบรนด์ สำหรับผู้ผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กบางรายต้องไม่เลือกตัวแปลงดังกล่าว เนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์

เลือกตัวแปลงความถี่ตามธรรมชาติต้องการพิจารณาว่าจะใช้ที่ใด อินเวอร์เตอร์มีอินเวอร์เตอร์, อินเวอร์เตอร์ปั๊ม, อินเวอร์เตอร์เครื่องมือเครื่องจักรโดยทั่วไปต้องใช้ตัวแปลงอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสม นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าใจการนำหม้อแปลงสมาร์ทมาใช้


ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • Steel Tube Tower
  • เหล็กทาวเวอร์
  • ทาวเวอร์บนหลังคา
  • Wireless Signal Tower
  • รั้วเหล็ก
  • Camouflage Towers